Naturen

 

Hem

NATUR

 

 

 

 

 

Naturen är det som betecknas med grön färg på alla plankartor. Den är också grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom ett fönster eller på färgfotografier.

På vintern är naturen vit.

Naturen består av mark, vatten, luft och PLM- produkter.

Den kan användas som underlag för parkeringshus, kärnkraftverk och bensinstationer
Där naturen inte användas till något nyttigt kallas den grönområde.

Ur naturen får vi vissa råvaror såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi t.ex. gamla järnsängar, potatisskal och bildäck. Detta kallas kretslopp i naturen.

I naturen förekommer lappar, campingturister och djur. Djur är en sorts komplicerade kvicksilverföreningar som i vissa fall fortfarande har kvar sin rörelseförmåga.

Vissa djur kan flyga. är de små behöver man inte bry sig om vad de heter, det är bara att spraya på dem, är de större kallas de fåglar och mot dem finns ännu inget effektivt spraymedel, utan bara långsamt verkande medel.

Fåglar förekommer främst i motorer på jetplan, i tjockoljebälten samt i små drivor nedanför kraftledningar och fyrtorn.

I naturen finns också små gröna djur som inte rör på sig, de kallas för växter. Till växter hör bl.a. julgran, pelargon och hö. (Varning för förväxling, små gröna djur som inte rör på sig kan vara förgiftad fågel)

Stora växter kallas träd. Av dem får vi grillkol och playwood. Står det mer än fem träd på en liten yta kallas det för skog. I skogen går man vilse. I skogen finns även björn och varg. Björnen är att lömskt djur som överfaller försvarslösa jägare. Varg finns det inte så många kvar av.

Mark kallas det som naturen står på. I marken finns olja och gas som kommit dit från läckande cisterner och ledningar. Oljan pumpar man ibland upp igen och häller tillbaka i cisternerna. Jfr kretsloppet ovan.

I marken sticker växterna ner ena änden och suger upp en massa vatten som annars hade kommit till nytta. Det vatten som växterna inte kommer åt kallas grundvatten.
Grundvatten är en s.k. DDT- och PCB-lösning. På marken finns vidare motorvägar och rullstensåsar. Varför de senare kallas så är en gåta då de inte alls är några åsar utan tvärtom en rad gropar, s.k. grustag.
Kring motorvägarna flockas blyhaltiga växter och hörselskadade bönder. På marken runt omkring finns burkar och flaskor i massor.

Vatten är annars ofta en löddrande, gråbrun vätska som förekommer i naturen i flera olika former. Ibland som regn, snö, eller dimma, i sjöar, floder, åar och hav.

Vi använder vattnet till att dricka och bada i. Önskvärt vore om vi kunde sluta med denna ovana eftersom vattnet snart är slut. Vattnet i form av regn består av svavelsyra, vilket beror på att vattnet påverkas av luftens naturliga sammansättning. Dessa ämnen underlättar genom sitt hårda arbete framtida rivning av kyrkor och andra sten- och järnkonstruktioner. De håller även pH-värdet i sjöarna på en tillräckligt låg nivå för att fiskarna inte ska bli aggressiva. Fiskar är ett slags ofta döda djur som lever i vattnet.

Vattendrag som onaturligt nog rinner fram just där avloppsledningar mynnar ut, blir berikade med flera sällsynta kemikalier. En av de populäraste kemikalierna heter fosfat. Det är en helt ofarlig kemikalie som möjliggör skumbad i det fria. Dessutom sätter den fart på den slöa naturen. Sjöar som annars skulle behöva tusen år på sig att växa igen klarar det nu betydligt fortare. Detta är en form av strukturrationalisering